ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลไชยปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    25/10/2554
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294