ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกิ่วแลหลวง , และก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอยดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุฯ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    28/10/2554
 • อ่าน   414
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294