ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด หมู่ 3 , ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ 4 , และจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    01/11/2554
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294