ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกจัดซื้อและพัสดุ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    21/10/2554
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294