ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ , คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐ - ๕๓๓๖-๗๓๓๖ ต่อ ๑๘
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    04/11/2554
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294