ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ จ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1903 ต่อ 109
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2554
 • หมดเขต    11/11/2554
 • อ่าน   342
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294