ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถุขยะพลาสติกสีดำ
 •     เทศบาลตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อถุขยะพลาสติกสีดำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9049 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2554
 • หมดเขต    14/11/2554
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294