ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร
 •     สำนักงานที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนนักงานที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1167 ต่อ 33
 • หน่วยงาน    สำนักงานที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2554
 • หมดเขต    04/11/2554
 • อ่าน   390
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294