ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
 •     โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องซักสลัดผ้าไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2390 ต่อ 508
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2554
 • หมดเขต    21/11/2554
 • อ่าน   343
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294