ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วของทางราชการ จำนวน13 รายการ
 •     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วของทางราชการ จำนวน 113 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-53112744 ต่อ 16 และขายทอดตลาดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
 • หน่วยงาน    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2554
 • หมดเขต    16/11/2554
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294