ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้งกันไฟ
 •     โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้งกันไฟ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-9349
 • หน่วยงาน    โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/11/2554
 • หมดเขต    21/11/2554
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294