ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 66 รายการ
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 66 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และขายทอดตลาดวันที่ 14 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2161
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2554
 • หมดเขต    13/12/2554
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294