ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ครั้งที่ 3 จำนวน 6 รายการ
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม ครั้งที่ 3 จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-7011 ต่อ 151
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง อ.เวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/11/2554
 • หมดเขต    09/12/2554
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294