ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2393 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่เชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2554
 • หมดเขต    13/12/2554
 • อ่าน   398
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294