ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครรื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 18 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครรื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง/งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-5282
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2554
 • หมดเขต    13/12/2554
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294