ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียหมู่บ้านไผ่ล้อม
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียหมู่บ้านไผ่ล้อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาสฃคม 2554 หรือสอบถามไ้ด้ที่ 0-5394-3137
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2554
 • หมดเขต    22/12/2554
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294