ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯต่างๆ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการฯต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    06/12/2554
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294