ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 •     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เวียงหนองล่อง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เวียงหนองล่อง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5350-4962
 • หน่วยงาน    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ.เวียงหนองล่อง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    14/12/2554
 • อ่าน   403
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294