ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1002 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    09/12/2554
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294