ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 •     ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารศาลแรงงานภาค 5 ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0742 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศาลแรงงานภาค 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    15/12/2554
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294