ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ, ก่อสร้างรางระบายน้ำ, ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และปรับปรุงอาคารศาลากลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5305-4100 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2554
 • หมดเขต    16/12/2554
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294