ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-7100 ต่อ 15 ฝ่ายพัสดุ
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2554
 • หมดเขต    27/12/2554
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294