ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษจัดทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/12/2554
 • หมดเขต    23/12/2554
 • อ่าน   380
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294