ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่หมู่บ้านปาจรีย์
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำในพื้นที่หมู่บ้านปาจรีย์ ตองหนอยควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2554
 • หมดเขต    30/12/2554
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294