ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มเติมอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มเติมอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/12/2554
 • หมดเขต    13/01/2555
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294