ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วจัดหาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2554
 • หมดเขต    04/01/2555
 • อ่าน   345
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294