ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ื ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-2080
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/01/2555
 • หมดเขต    13/01/2555
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294