ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อเชื้อเพลิงหุงต้ทประเภทแก๊ส แอลพีจี
 •     เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อเชื้อเพลิงหุงต้ทประเภทแก๊ส แอลพีจี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-2400
 • หน่วยงาน    เรือนจำกลางจังหวัดเชียงให
 • วันที่ประกาศ   02/01/2555
 • หมดเขต    10/01/2555
 • อ่าน   371
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294