ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-0486
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/01/2555
 • หมดเขต    13/01/2555
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294