ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างและต่อเติมหลังคาอาคารโรงเรียนอนุบาลหนองไคร้ จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างและต่อเติมหลังคาอาคารโรงเรียนอนุบาลหนองไคร้ จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-1647 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2555
 • หมดเขต    16/01/2555
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294