ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาบัยเชียงใหม่ ให้เช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสำนัก งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาบัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2866
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาบัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2555
 • หมดเขต    //2555
 • อ่าน   382
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294