ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
 •     การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ประกวดราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2555
 • หมดเขต    16/01/2555
 • อ่าน   401
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294