ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดเก็บขยะ
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจัดเก็บขยะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง บ้านกอสะเลียม อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2555
 • หมดเขต    23/01/2555
 • อ่าน   379
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294