ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รื้อถอนและขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ รื้อถอนและขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2394 ต่อ 22
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2555
 • หมดเขต    //
 • อ่าน   379
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294