ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมางานรื้อถอนส่วนจัดแสดงเลียงผาเดิมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานรื้อถอนส่วนจัดแสดงเลียงผาเดิมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ื 2555 หรือสอบถาไมด้ที่ 0-5322-1179
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2555
 • หมดเขต    01/02/2555
 • อ่าน   373
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294