ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2188 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2555
 • หมดเขต    27/01/2555
 • อ่าน   333
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294