ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างดำเนินการฝึกอบรมผู้นำโซ่อุปทานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างดำเนินการฝึกอบรมผู้นำโซ่อุปทานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและพัสดุ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 หรือสอบถามไำด้ที่ 0-5324-5361 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2555
 • หมดเขต    27/01/2555
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294