ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6622
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   24/01/2555
 • หมดเขต    26/01/2555
 • อ่าน   325
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294