ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-1740
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2555
 • หมดเขต    07/02/2555
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294