ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าแรงสูงชำรุด
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าแรงสูงชำรุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มช. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถาไมด้ที่ 0-5394-1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2555
 • หมดเขต    08/02/2555
 • อ่าน   379
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294