ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ อบราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามไ้ด้ที่ 0-5336-7121 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2555
 • หมดเขต    07/02/2555
 • อ่าน   360
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294