ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อดดินถม-กล่องลวดตาข่ายเหล็ก
 •     โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาซื้อดดินถม-กล่องลวดตาข่ายเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสด ุโครงการชลประทานลำพุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6622
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   26/01/2555
 • หมดเขต    30/01/2555
 • อ่าน   383
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294