ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล์กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล์กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้่ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-7613 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ริม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2555
 • หมดเขต    03/02/2555
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294