ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อดินถม งานซ่อมแซมระบบผันน้ำฝายแม่ลอบ
 •     โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาซื้อดินถม งานซ่อมแซมระบบผันน้ำฝายแม่ลอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที งานพัสดุ โครงการชลประทาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6622
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   27/01/2555
 • หมดเขต    31/01/2555
 • อ่าน   330
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294