ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
  •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8496 ต่อ 1106
  • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   27/01/2555
  • หมดเขต    06/02/2555
  • อ่าน   376
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294