ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเมล็กพันธ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน(รอบ2)
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเมล็กพันธ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน(รอบ2) จำนวน 5.50 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1167 ต่อ 33
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2555
 • หมดเขต    10/02/2555
 • อ่าน   392
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294