ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2555
 • หมดเขต    07/02/2555
 • อ่าน   435
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294