ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2866
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2555
 • หมดเขต    08/02/2555
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294