ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ลี้-แม่บอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/01/2555
 • หมดเขต    03/02/2555
 • อ่าน   392
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294