ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลตำบลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ ประกวดราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-8621 ต่อ 100
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/01/2555
 • หมดเขต    21/02/2555
 • อ่าน   395
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294